Anorgasme

En lidelse der personen aldri har oppnådd å få orgasme. Dette kan skyldes både psykologiske eller fysiske faktorer.
De psykologiske kan være at personen rett og slett ikke greier å slippe seg helt løs, eller at personen har en psykologisk sperre som fks. kan skyldes tidligere seksuelle overgrep, eller en følelse av at sex er forbundet med ulovelige eller skitne ting.
Dersom det er snakk om en psykologisk sperre må man i de aller fleste tilfeller søke hjelp hos fagpersonell for å få bukt med problemet.
Dersom det er snakk om fysiske faktorer, er det hele litt enklere. Da skyldes det normalt manglende eller utilstrekkelig stimulering av kjønnsorganet under sex. Dette kan man løse ved å bli bedre kjent med sin egen kropp og sin egen seksualitet. Onani er en god måte å bli kjent både med sin egen kropp og sin egen seksualitet.