Skaderapport

Følgende dokument er enSkaderapportsom tillegg til en slavekontrakt skrevet under av de undertegnede partene. Denne skaderapporten inneholder all nødvendig og aktuell…

Les mer