Branding

Branding er å påføre et brennmerke/svimerke i huden som setter synlig arr. Her er det vanligst med den Dominantes initialer, eller et lite «bu-merke», som en ring, et kryss, eller et annet symbol man lager.
Man lager den figur man ønsker i metall, og varmer denne opp til riktig temperatur. Det er viktig å sørge for at brannsåret går gjennom overhuden, lærhuden og ned i underhuden, men ikke så dypt at det går ned i underliggende vev. Både før og efter merkingen må man kjøle ned med mye is, så ikke forbrenningen fortsette ned i dypere lag. Huden må smøres og holdes jevnt fuktig, så ikke arrvevet vil stramme.
Branding er å anse som permanent merking, selv om det kan dempes ved hjelp av kirurgi, om man angrer.