Frøya

Frøya er kjærlighetsgudinnen og hun er søster til Frøy, som er guden for fruktbarhet og velstand. Frøya er en av de fagreste, og Loke sier at hun har hatt erotisk/seksuell omgang med alle æser og alver. Da hennes mann forlot henne gråt hun gulltårer, og hun satt tilbake med sine to døtre, Hriss og Gersemi