Hepatitt A

Sykdommen er som oftest ikke livstruende, men kan medføre en rekonvalesenstid på opptil 1 år ca 15% av de som blir infisert er syke i mer enn 6 måneder.
Vi nordboere er spesielt vare for hepatitt A-smitte ettersom vi mangler naturlig beskyttelse.
Symptomer kan være vekttap, oppkast, diare, manglede matlyst og mavesmerter.
Hepatitt A virus kan forekomme i forurenset vann og mat, for eksempel skalldyr. Den som smittes merker først ikke noe til viruset og risikerer derfor å føre smitten videre
Det finnes ingen behandling mot infeksjonen; den må leges av seg selv. Deretter kan det ta opptil ett år før kroppen igjen har tatt seg inn igjen.
Det finnes vaksine mot hepatitt A, noe som anbefales dersom du skal reise til spesielt utsatte deler av verden (hvor det er langt dårligere hygiene enn her)
Hepatitt A er også en sykdom som du kun kan få en gang i livet, etter å ha vært syk utvikler kroppen antistoffer som gjør at du aldri blir syk igjen (men du kan selvsagt gi det videre til andre)

Legg igjen en kommentar