Herpes

Hva er kjønnsherpes?
Herpes genitalis (genitalia = kjønnsorganer) er små blemmer og sår på kjønnsorganene forårsaket av virus.

Hvordan smitter kjønnsherpes?
Kjønnsherpesvirus finnes i sårene og i væsken fra sårene. Virus overføres først og fremst ved direkte kontakt mellom sår eller sårvæske og partners slimhinner på ytre kjønnsorganer, endetarm, ansiktslepper eller munn. Men virus kan også smitte ved at du får sårvæske på hendene og så tar på dine egne eller andres slimhinner.

Hvordan kan jeg unngå smitte?
Kondom og femidom vil som ved kjønnsvorter, bare beskytte de deler av kjønnsorganene som prevensjonsmiddelet dekker. Virus i sår som er utildekket vil derfor kunne smitte ved samleie. Det er størst smittefare med kjønnsherpesvirus når det er utbrudd med synlige blemmer og sår. Du bør derfor unngå samleie under utbrudd. I perioder uten blemmer og sår er smittefaren mindre. Ved grundig håndvask under kjønnsherpesutbruddet kan du beskytte deg mot å overføre smitte med hendene.

Er kjønnsherpes farlig?
Herpes på kjønnsorganene er ufarlig, med ett unntak; kjønnsherpes kan være en alvorlig sykdom for nyfødte. Gravide som får kjønnsherpesutbrudd like før fødsel, kan overføre viruset til barnet under selve fødselen. Ved graviditet bør du derfor gjøre legen oppmerksom på at du har hatt herpes på kjønnsorganene.

Hvilke plager kan kjønnsherpes gi?
Først merker du svie og smerter på hud og slimhinner hvor det etterhvert oppstår blemmer. Blemmene brister og gir smertefulle sår. Samtidig kommer det en øm kul i lysken. I tillegg kan infeksjonen gi feber, hodepine og slapphet. Ved førstegangs utbrudd vil sårene oftest være grodd innen 3 uker. Senere kjønnsherpesutbrudd vil være mildere men mindre smertefulle sår og kortere grotid.

Hvor lang tid etter smittetidspunktet får jeg plager?
Plagene vil vanligvis dukke opp fra 1 – 26 dager etter smittetidspunktet. Noen merker plagene først senere. De fleste som smittes, vil aldri få utbrudd.

Kan jeg få behandling for kjønnsherpes?
Det finnes ikke behandling som fjerner virus for godt. Imidlertid finnes det behandling som kan lindre plagene og forkorte varigheten av utbruddet. For å oppnå dette må behandlingen starte tidligste mulig; senest innen 3-5 døgn ved førstegangs utbrudd og innen 2 døgn ved senere utbrudd. Om du ikke er plaget av sårene, trenger du ikke behandle dem. Men følg rådene om smittebeskyttelse.

Denne teksten er hentet fra Helsetilsyntes brosjyre om seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

Se også:
Seksuelt overførbar sykdom