HIV

Hva er hiv?
Hiv er forkortelsen for «humant immunsvikt virus». Hiv angriper kroppens forsvarsceller slik at disse mister evnen til å bekjempe infeksjoner og visse kreftformer. Hiv fører sannsynligvis alltid til aids.

Hvordan smitter hiv?
Hiv finnes blant annet i blod, sæd og i fuktigheten i skjeden. Smitteoverføring skjer derfor først og fremst ved ubeskyttet samleie. Hiv kan dessuten overføres ved bruk av urene sprøyter og sprøytespisser og fra mor til barn under svangerskapet og fødsel. Den som er blitt smittet med hiv blir sannsynligvis aldri kvitt viruset og kan smitte andre resten av livet.

Smitter hiv ved sosial kontakt?
Hiv smitter ikke ved vanlig sosial kontakt. Å bo sammen med eller ha daglig kontakt med en som er hiv-smittet er helt ufarlig.

Hvordan kan jeg unngå smitte?
Hvis du bruker kondom eller femidom på riktig måte, beskytter du deg mot seksuell overføring av hiv-smitte.

Hvilke plager kan hiv gi?
Hiv gir som regel ingen plager i første omgang. De fleste får ingen sykdomstegn før kroppens infeksjonsforsvar har mistet evnen til å bekjempe sykdom. Dette skjer gjerne flere år etter smittetidspunktet. Personer som er hiv-smittet vil da etterhvert få sykdommer som er uvanlige å få for ikke-smittede mennesker.

Hva er aids?
Aids står for «ervervet immunsvikt syndrom» som er en fellesbetegnelse for sykdommer og symptomer som hiv-positive får når de har langtkommet immunsvikt. Den som har utviklet aids, vil dø i løpet av få år.

Hvordan får jeg sjekket om jeg har hiv?
Når hiv kommer inn i blodet, utvikler kroppen antistoffer som kan påvises ved en hiv-test ca. 3 måneder etter smittetidspunktet. Hiv-testen er gratis og kan tas hos en hvilken som helst lege. Testen kan tas anonymt.

Hva betyr positiv test?
Positiv hiv-test betyr at det er funnet antistoffer mot hiv i blodet og at du trolig er hiv-smittet.

Bør alle la seg hiv-teste?
Det anbefales at du lar deg teste dersom:
Du har hatt usikker sex.
Du tar stoff med sprøyte.
Du har fått påvist annen seksuelt overførbar sykdom.

Denne teksten er hentet fra Helsetilsyntes brosjyre om seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

Se også:
Seksuelt overførbar sykdom