Kastrering

Kirurgisk fjerning av scrotum, testiklene eller penis.
Grunnen til dette kan være flere, det kan være medisinsk, eller rett og slett ett ønske fra hovedpersonen selv.
I tidligere tider var det vanlig på kastrere slaver eller taperne i en krig, slik at de ikke skulle formere seg å skape en fare mot ”seierherren”
Det var også en del spesielle yrker, noen av til dels svært ettertraktet, som fordret at mannen var kastrert. Dette kunne dreie seg om spesielle jobber i ett tempel, haremsvokter eller sanger.
En kastrert mann kalles en evnukk.

Se også:
Evnukk