Omskjæring menn

Jødene har praktisert omskjæring i nesten 3000 år, og var antakeligvis de som først begynte med full omskjæring.
Årsaken ligger i det gamle testamentet: «Han som er 8 dager gammel skal bli omskåret…. Og det barn som ikke er omskåret vil få sin sjel avskåret fra sitt folk, for han har brutt en av mine lover»
For jødene, som fortsatt lever etter det gamle testamentet, har omskjæringen hele tiden vært ett viktig inngrep, det har markert at barnet har inngått en pakt med gud.
De første 1000 årene omskjæring ble praktisert, var det utelukkende av religiøse grunner, senere ble det mer og mer vanlig å gjøre det også for å letter å opprettholde normal hygiene.

Jesus ble omskåret og en flere kirker rundt om i verden hevder å ha hans (hellige) forhud i sin varetekt. Den skal hjelpe barnløse å få barn, samt gjøre fødsler mindre smertefulle.

Men det har gjennom historien dukket opp flere andre grunner til å omskjære små guttebarn.
Ca 500f.kr i det gamle Hellas lanserte Philo av Aleksandria sine teorier om at omskårne guttebarn lettere gjorde en kvinne gravid, siden sæden slapp å kjempe seg vei forbi forhuden.
På denne tiden var det i all hovedsak mannlige jøder som var omskåret ( han var selv både jøde og omskåret) og han forsikret de om at med tiden ville alle andre folkeslag dø ut og jødene ville sitte igjen, alene, med all makt.

50 år etter Jesu fødsel var kristendommen på full fart fremover, men omskjærings prosedyrene sto i veien.
Omskjæring av voksne menn var en både smertefull og nedverdigende handling, noe som gjorde at mange vegret seg for å konvertere til kristendommen.
Derfor utlyste st. Paul 60 år etter kr.f en fordring som gikk på at man trengte ikke omskjæres (fysisk) for å kunne kalles en kristen, det holdt at man gjorde det mentalt, i sjelen.
Fra da og de nesten 1800 årene var omskjæring noe som stort sett var forbeholdt jødene som aldri hadde sett på St. Pauls fordring med blide øyne.
Så hvordan har det seg en så stor del av verdens befolkning den dag i dag omskjæres?

Muslimene praktiserer også omskjæring, det hevdes å være ett pålegg fra den store profeten Mohamed…. De fleste muslimer mener at også kvinner bør omskjæres, noe som har resultert i at 80% av alle kvinner i fks. Egypt er ute av stand til å få en orgasme…

Mannen som i stor grad tillegges æren å ha ført omskjæring på mote igjen het Jonathan Hutchinson. Han ble født i England i 1828 og vokste etter hvert opp til å bli en svært berømt kirurg som tilslutt oppnådde å bli adlet for sin innsats.
Hans spesialitet var spedalskhet, men hans personlige hjertesak var onani og hvordan man skulle forhindre det.
Sir Jonathan Hutchinson var fast i troen på at onani var den ultimate årsaken til fysisk og psykisk forfall og han var villig til å gjøre nær sagt hva som helst for å begrense denne syndige aktiviteten.
Han skrev i 1888 en avhandling » On Circcumcision as preventative of masturbation» som fikk svært mange tilhengere, kanskje ikke så rart tidspunktet tatt i betraktning.
Rundt århundre skiftet nådde puritismen nye høyder, sex var synd og onani var den største synd av dem alle.
Toppen ble nådd når han ble publisert i USA, rundt 1893.
Hans ord ble hørt og foreldre begynte å kreve at deres barn skulle bli omskåret, ja det gikk faktisk så langt at voksne menn krevde å bli omskåret slik at de skulle slippe å onanere, for på den måten bli bedre mennesker.
Sir Jonathan Hutchinson var utvilsomt en smart mann, han forsto før de fleste at man kom lengre med noen pene ord og en pisk, enn bare med noen pene ord.
Hans avhandling var derfor ikke bare full av lovprisninger om hvor fordelaktig det var at gutten ikke kunne onanere, den var også full av skremsel propaganda om hva som kunne skje dersom han gjorde det!
Hysteri, epilepsi og galskap var helt vanlige konsekvenser av onani i følge den gode doktor og helt frem til 1920 sto faktisk disse tingene oppført som naturlige konsekvenser dersom forhuden ikke ble fjernet.
Frem til 1939 sto det å lese i amerikanske legeskrifter at dersom gutten ikke ble omskåret så var det «medisinsk uforsvarlig» uten nærmere spesifikasjoner…

Det er i dag ikke vanlig i Norge å fjerne forhuden på guttebarn, med mindre det ligger spesielle, religiøse, grunner bak.
I andre land, som fks. USA er det derimot helt vanlig og det er det mest vanlige av alle kirurgiske inngrep. Foreldre blir sjelden eller aldri spurt om hva de mener, noe som rettferdiggjøres med at dersom normale hygieniske regler blir fulgt, vil det ha enkelte helsemessige fordeler.
Nå er dette er argument som ikke lenger holder vann, siden nyere forskning har vist at dersom man opprettholder normal personlig hygiene spiller det overhodet ingen rolle om forhuden er der eller ikke.
En annen ting er at det er ett spørsmål om penger…. En opperasjon som er så vanlig gir naturligvis mye penger i kassa for mange kirurger…

Anmerkning: Det er gjort arkeologiske funn som antyder at menn også i enda tidligere tider fjernet hele eller deler av forhuden.
Den avskårne biten ble ofret til gudene, en handling som skulle gjøre mennene mer fruktbare.

Legg igjen en kommentar