Plato

Den greske filosofen var en av de første til å konkludere med at menn og kvinner var like, med ett unntak: sexlysten. Mannen hadde en langt større lyst enn henne, men han anmodet kvinnen om å i størst mulig grad gi etter for mannen, for på den måten kunne de leve lykkelig sammen.

Legg igjen en kommentar