Skapt for swinging del 3: Sivilisasjoner i tidligere tider

I de fleste bøker som er skrevet de siste 100 år som omhandler menneskets sexliv gjennom tiden, antas det at helt fra huleboernes tid har de som har hatt sex trukket seg vekk fra de andre og fortrinnsvis gjort det innerst i hulen i mørket.Dette synet er i tråd med vår moral, men har ingenting med virkeligheten å gjøre.

I fra alle tider og i alle kulturer finnes det skildringer og henvisninger til en eller annen form for gruppesex. Vitenskapen har hele tiden vist til at det dreier seg om avvik, rituelle anledninger eller fantasier. Vel, om vi våger å se på virkeligheten og la moralen med hva vi mener er rett og galt ligge, så kanskje vi kan se litt på hvordan ting virkelig var i de gamle tider…

Et enkelt faktum som burde få en klokke eller to til å ringe er dette: Når europeerne for første gang reiste til Asia, ble de møtt og tatt med på en sexorgie som i følge historien savner sidestykke. Det samme skjedde når de første Europeerne satte sin fot på amerikansk jord. Det gjentok seg i Afrika. Samtlige steder vi fra vår «opplyste» del av verden har reist til, har ønsket oss velkommen med gruppesex/fri sex. Hver eneste indianerstamme syntes å ha praktisert fri sex, historier om de første misjonærene som ble ønsket velkommen av høvdingen og som fikk «låne» hans kone om natten som et tegn på gjestfrihet florerer… Handelsreisende til Kina tok for seg, til og med de første slavehandlerne ble ønsket velkommen med sex… Historiene kommer fra samtlige kontinenter. Så hvordan kan vi våge å si at «slik og slik er det» når det beviselig ikke er slik i noen verdensdel med unntak av Europa? Er vi virkelig så frekke at vi våger å påstå at det moderne mennesket kommer herfra og at alle andre driver med ting vi aldri ville gjort?

Det er en vanlig oppfatning at en kvinne holder seg til én mann for på den måten å forsikre seg mot at andre (menn) skal skade hennes barn. Logikken sier at en enslig kvinne med barn er utsatt, siden en ny mann ikke nødvendigvis vil føle noe bånd til en annen manns barn og derfor kan finne på å skade det. Derfor var det mest praktisk å holde seg til én. Monogami, den formen for samliv vi helt uten noen form for bevis har antatt at våre forfedre har praktisert. Men det finnes en annen teori, som er langt mer kontroversiell, men som støttes opp av de tidligere artiklene i denne serien (og en mengde forskningsresultater) nemlig at kvinnen har sex med ALLE menn i stammen.

At kvinnen har sex med alle mennene i stammen har en rekke fordeler, for det første vil alle menn føle at barnet er deres og at de har et ansvar for å beskytte det. Det er slik det fungerer f.eks. hos Bonobo-sjimpansen. For det andre vil det, iht. alle fakta om sæd og sædkrigen, sørge for at kvinnen vil bli befruktet av den mannen med den beste sæden, altså den mannen med de beste arvestoffene. På den måten vil barnet bli sterkere og evolusjonen vil kunne fortsette. For det tredje vil sex knytte bånd i stammen og konflikter innad vil bli kraftig redusert. Sjalusi osv. vil ikke lenger være et tema og den tingen som har sørget for flest konflikter ved siden av religion vil ikke lenger være et problem.

Et par spørsmål man ikke kan unngå å stille er: Dersom slik fri sex er det ideelle, hvorfor er det da ikke slik i dag? Hvorfor blir vi da sjalu om det er slik at vi er biologisk programmert til å ha sex med enhver av motsatt kjønn? Det skyldes kort og greit at i løpet av noen tusen år er vi blitt forklart at vi skal ikke gi etter, vi skal leve etter regler satt av samfunnet, som ikke tar hensyn til hva vi er, men som kun tar hensyn til hva noen få mennesker MENER.