Skapt swinging del 5: Nøkkelklubber

Opphavet til moderne swinging er de som fløy tokter under andre verdenskrig. På så godt som alle flybaser oppsto noe som ble kalt «key club» eller nøkkelklubben…..

 

Få, om noen gruppe av forsvaret hadde en større frafallsprosent enn de som fløy krigstokter over fiendtlig territorium. Ikke bare hadde de en stor frafallsprosent, disse soldatene sto i en helt spesiell posisjon i den forstand at de faktisk hadde mulighet til å ta med seg sin kjære og bo sammen med henne mellom toktene. Egne leire hvor det bare bodde piloter og koner som for hvert tokt var bekymret om han kom hjem igjen i dag… Dette laget helt spesielle bånd mellom de kvinnene som sto igjen på bakken og de karene som hver dag satset livet.

Hvor det begynte vet ingen, men hvordan det begynte er godt kjent… Fond som ble opprettet for de enker som sto igjen, piloter som hjalp de etterlatte etter kompiser som aldri kom tilbake. Det utviklet seg videre til intense seksuelle møter, kanskje kvelden før et viktig og farlig tokt, hvor de involverte tok med seg sine koner og sammen nøt den intense sexen man kan ha når kroppen er oppstemt pga. frykten for hva man kan møte dagen etter. Det begynte nok på en base, men spredde seg som ild i tørt gress, samtidig som de seksuelle utskeielsene skjøt fart. Å bli medlem var en ganske enkel prosess, dersom man jobbet på en flybase så kunne man ikke på noe vis søke om medlemskap, man måtte anbefales av noen som allerede var medlem. En del steder var det vanlig at de som var medlemmer satte av en viss sum til et fond som gikk til de etterlatte, så for de fleste dreide det seg om langt mer enn sex. Det dreide seg om samhold.

Navnet nøkkelklubb kommer av at alle kvinnene puttet sin (hus)nøkkel i en hatt, rørte godt, før guttene i tur og orden trakk hver sin nøkkel opp av hatten. De skulle så tilbringe natten sammen med den kvinnen som eide nøkkelen. Katja Kean beskriver for øvrig den samme formen for swinging i sin bok, «Stjerne i syndens by» hvor den vissnok skal være et relativt vanlig fenomen på fester for de som jobber i pornobransjen.

I krigens siste år var utrykket nøkkelklubb et godt kjent, men aldri akseptert utrykk. Man visste om det, men valgte å ignorere det – for man kunne knappest begynne å straffe de involverte all den tid de gjorde en god og viktig innsats i krigen. Derimot, så snart krigen var over ble de involverte forfulgt og straffet, slik sex ble regnet som en sikkerhetsrisiko og de som på noe tidspunkt hadde vært involvert måtte finne seg nye arbeidsgivere. 20 år senere er swinging et tema aller snakker om og de fleste gjerne vil prøve.

På tross av at de som deltar forfølges og straffes, skal det fortsatt finnes slike klubber rundt om på en del flybaser og det er blitt bekreftet at under begge Gulfkrigene dukket nye slike klubber opp.