Snuff

Snuff filmer, dvs filmer der det forekommer virkelige drap, gjerne forbundet med ekstreme seksuelle handlinger, er en av de mest seig livede mytene i nyere tid.
Utrykket snuff har sin opprinnelse tilbake til 1970, hvor en film ved navn slasher ble laget og markedsført med at den var spilt inn i sør Amerika hvor liv var billig. I ettertid viste det hele seg som en bløff ( som utvilsomt fungerte, siden filmen var en suksess blant målgruppen den siktet mot)
Pr i dag er det ikke beviselig funnet en eneste snuff film. Det finnes film hvor mennesker dør, ( spesielt dokumentar filmer)men ikke film hvor mennesker blir drept som en del av handlingen i underholdnings øyemed. Som en høytstående person i FBI sier: Det er ikke utenkelig at det vil dukke opp en slik film, men det er helt usannsynlig at det er en egen nisje som lager slike filmer og som har greid å holde seg skjult for offentligheten i 30 år.