Hysteri

Å være hysterisk er gjerne en beskrivelse som er forbeholdt kvinner. Selve ordet har sitt opphav i gresk, og betyr…

Les mer

Behandling

Dersom man led av hysteri så oppsøkte man naturlig nok legen for å få behandling. De fleste leger var mer…

Les mer