Hysteri

Å være hysterisk er gjerne en beskrivelse som er forbeholdt kvinner. Selve ordet har sitt opphav i gresk, og betyr…

Les mer

Behandling

Dersom man led av hysteri så oppsøkte man naturlig nok legen for å få behandling. De fleste leger var mer…

Les mer

Hysteri og Freud

Gradvis fikk leger og annet personell en økende forståelse for årsakene som lå til grunn for hysteri fenomenet. Man skulle…

Les mer

Avslutning

Vi håper du fant artikkelserien opplysende, spennende og underholdene. Tilbakemeldinger er vi alltid glade for, så også på denne serien….

Les mer