De eldste lovene – Sodomi

Sodomi ble benyttet om enhver form for sex som ikke er egnet til å skape barn.

Ordet er i dag synonymt med homofili.

Ordet dukket i Engelske lovtekster opp som synonym for «forbrytelser mot menneskeheten» så alvorlig var det, det dreide seg ikke om en enkel forseelse, det var langt værre enn som så og straffene sto gjerne i stil til forbrytelsen.

Sodomi skiller seg fra de andre «gamle» lovene vi har omtalt, ved at disse lovene er nyere.

De er fortsatt gamle, men det var først med jødene og det første utkastet til toraen det ble skrevet ned lover som konkret omhandlet sex mellom menn.

Sex mellom kvinner er forøvrig ikke nevnt, man mener at det skyldes at på den tiden ble sex mellom kvinner, som de fleste steder ble regnet som en manns eiendel, ikke forekom.

På det tidspunktet, for ca 3000 år siden, var sex mellom menn akseptert i hele den kjente verden og forbudet hadde antageligvis blitt sett på som en liten raritet i dag, hadde det ikke vært for at to andre religioner tok opp og implanterte disse lovene: De kristne og muslimene.

På samme måte som jødene tok opp en rekke elementer fra kulturene som omringet de på alle kanter, tok andre kulturer, som de kristne og muslimene, opp elementer fra jødedommen.

Disse to religionene spredde seg i langt større grad en jødedommen og hadde de neste 3000 årene en enorm innflytelse på gjeldene lover i hele verden.

De eneste eldre, kjente lovene, mot sex mellom menn var det Assyrerne som sto for, der var det straffbart å henge ut (mobbe) en person for å være den som tok i mot andre menn.
Straffen var bøter og pisking, de mildeste straffene man kunne få i det samfunnet.

Man kan hevde at sex mellom menn ikke var normalt i andre samfunn, siden det eksisterer lite nedskrevet av fenomenet, men faktum er at kunstverk fra en rekke forskjellige kulturer viser menn som har sex med andre menn.

Faktisk er det så vanlig, at de fleste i dag mener at det var helt normalt.

Jødene derimot så ikke med milde øyne på sex mellom menn.

For å forstå hvorfor, må man se på tiden da lovene ble til.

– Jødene var omgitt av folkegrupper som de anså som sine fiender og hadde utvilsomt et behov for å skille seg ut, på tross av at de tok opp en rekke skikker fra sine naboer.

– For å lykkes som folkegruppe, var de avhengi av at befolkningen vokste, for å forsvare landet, landet var de avhengi av at flest mulig barn ble født. Sex mellom menn var i den sammenheng ikke positivt, det samme gjaldt oral og analsex.

Så at all sex som ikke direkte bidro til økt befolkning ble straffbart, var i grunn bare logisk.

Se også skikken med at dersom en gift mann døde, var det den døde mannens nærmeste mannlige slektning som hadde ansvaret (plikten) for å se til at hun ikke forble barneløs.

Historien om Onan illustrerer hvor alvorlig brudd på denne loven kunne være.

For ikke å snakke om historien om Sodom og Gomorra som etter sigende ble utslettet av Gud fordi de som bodde der praktiserte sodomi.

De fleste har på et eller annet tidspunkt hørt historien, men den blir ikke mer sann av den grunn, selv om denne konkrete historien på 1400 tallet var en viktig faktor når England innførte dødsstraff for homofili.

Historien ble også nevnt i forbindelse med at USA i 1947 innførte et forbud for homofile soldater.

Først 50 år senere ble forbudet fjernet, i 1997, men det er fortsatt ikke akseptert å være homofil.

Man har valgt en «ikke spør og ikke fortell» linje og det er en kjensgjerning at ønsker man å gjøre karriere, så stå for all del ikke frem som homofil.

Jødene regnet sex mellom to menn som en forbrytelse på lik linje som sex mellom menn og dyr.

Straffen var enkel: Døden.

Den siste delen av verden som innførte straff for sex mellom menn, var Sør Amerika og det skjedde først etter at Spanjolene ankom landet, i perioden 1500-1650.

Jødene tok forøvrig opp omskjæring av menn fra Egypterne hvor dette hadde blitt praktisert i 1000år.

Etter at Romerne tok over Egypt, døde skikken ut der, men jødene fortsatte med skikken og den spredde seg senere også til muslimene.
Skikken ble senere anbefalt i store deler av den vestlige verden som et middel mot onani.