De eldste lovene

De eldste nedskrevne lovene vi kjenner til, er i underkant av 5000 år gamle.

Disse har flere lover som omhandler sex, så at dette var et tema som også menneskene den gang var opptatt av, er det liten tvil om.

Man trodde lenge at det gamle testamentet bød på de eldste nedskrevne lovene vi mennesker kjente til, men det viste seg rundt 1900 at det har eksistert lover lenge før det, ja faktisk er flere av lovene i det gamle testamentet påfallende like lover som allerede hadde eksistert i over 1000 år.
Noen biter av en steintavle skulle vise seg å snu alt man trodde man viste på hodet og siden den gang har man gjort en rekke nye funn som har gitt oss en langt større kunnskap om hvordan de forskjellige samfunnene fungerte.

De eldste lovene man kjenner til, omhandler temaer som:
Incest.

Utroskap.

Sex med dyr
Sodomi.

Dette er temaer som har opptatt mennesket i 1000 vis av år, men det er stor variasjon i hva som har vært lov og hva som har vært forbudt.

Til å begynne med var planen å skrive om disse tingene i en enkelt artikkel, men mengden stoff ble for stor, det vil derfor bli publisert artikler om hvert enkelt tema.

Samtlige av de eldste lovene man med sikkerhet vet eksisterte, skriver seg fra Midtøsten.

Dette skyldes ikke nødvendigvis at samfunnet var lenger fremme enn resten av verden, men klimaet har vist seg svært godt for å bevare ting over 1000 vis av år.

I Asia, Afrika og Europa finnes ingen skriftelige nedtegnelser i dag som er på langt nær like gamle.

Der vi i dag har færre guder, hadde de tidligere en rekke forskjellige guder, det var derfor vanlig å la gudene avgjøre skjebnen til den mistenkte.

I de tilfeller noen ble tatt på fersk gjerning, var saken naturligvis grei, men der det sto ord mot ord, måtte gudene si sitt.

En vanlig måte å gjøre det på, som overlevde helt til vår egen heksejakt for noen 100 år siden, var å kaste den mistenkte i elven.

Overlevde vedkommende var hun/han uskyldig, døde hun/han, vel da var straffen fullbyrdet.

De eldste lovene – Incest
Kanskje de eldste av alle lover, bygger ikke på behovet for å beskytte enkelt individer, men å beskytte hele menneskeheten.

Vi må formode at menneskene ganske tidlig forsto at dette var skadelig for menneskets utvikling, hadde de ikke gjort det, ville det moderne mennesket aldri kunnet utviklet seg til det vi er i dag.

Lovene som omhandler incest varierte fra land til land, de fleste hadde strenge forbud og de som foretok incestuøse handlinger endte gjerne på spidd, eller bålet.

Ofte kunne det være slik at dersom en far voldtok sin datter, endte han på bålet for sin forbrytelse, hun endte på bålet for å rydde vekk alt av bevis på at det noensinne hadde skjedd.

Men enkelte land, som Egypt skilte seg kraftig ut.

Der var det vanlig blant de kongelige å gifte seg kun med egen familie, som mor eller søster, i beste fall dreide det seg om halvsøsken.

Dette var på sikt katastrofalt og forskerne strides i dag om i hvor stor grad dette medførte Egypts splittelse og senere fall.

Skikken spredde seg i folket og først med Romerrikets invasjon endret dette seg.

De eldste lovene – Utroskap og sex før ekteskapet

Selv før ekteskapet slik vi kjenner det i dag, var utroskap straffbart.

Mange mener at dette skyldes menneskets behov for å vite at barnet som blir født faktisk er ens eget, men denne forklaringen blir for enkel.

Blir barnet født kortere tid enn 8-9 måneder etter at ekteskapet er inngått, er det grunn til mistanke.

I de eldste lovene er det tekst som tyder på at både sex før ekteskapet og utroskap er en forbrytelse som dreier seg om langt mer enn bare sex, det dreier seg om at kvinnen som var mannens eiendom ikke innrettet seg etter ham.

Ved å bryte med det han bestemte, brakte hun skam over ham.

Det dreide seg om far og brødre frem til ekteskapet og etter det, ektemannen.

Det var derfor også vanlig praksis at det var familien som stor for både dom og utførelse av straff.

Dommen varierte fra kultur til kultur, men noen typiske straffer var: Dødstraff (bålet, spidding på påler) pisking, avkutting av nese/ører, å bli solgt som slave, forbli slave hos den forsmådde (ikke så veldig forskjellige fra det de allerede var vant til)

De eldste lovene – sex med dyr

Først i 2009 ble lovverket i Norge slik at sex med dyr, zoofili, ble forbudt.
Dette er en del av dyrevernloven og der er seksuell omgang med dyr nevnt konkret.

Frem til da, var det fullt lovlig, så lenge dyret ikke led overlast.

De eldste lovene om zoofili er gamle, men de er ikke som vi kjenner de i dag, med generelle forbud.

Det ar stor forskjell mellom hvilken dyr det var snakk om og ikke minst hvilket kjønn dyret hadde.

Selv i dag er det enkelte steder slik at sex med hun dyr kan være ok, sex med han dyr kan medføre dødsstraff.

Dyresex var forøvrig forbudt i Norge i lang tid, frem til 1972.
Samtidig som det ble lov for menn å ha sex, ble forbudet mot dyresex fjernet.

Om dette henger sammen med at de første absolutte forbudene mot homofili og zoofili oppsto på samme sted og samme tid skal være usagt.