Instinkter og gjennomsnitt

Jeg lar meg ofte irritere av moralister. Unødvendig forbruk av energi, egentlig. De er så fastlåste i sine egne hemninger at det er nytteløst å få dem til å se ting fra en annen side. Selv om man legger fakta på bordet. Og med tanke på fakta, kom jeg til å tenke litt, og begynte å leke meg – ikke med dildoen denne gangen, men med kalkulatoren.

Her er fakta:
Et gjennomsnittsmenneske spiser sånn ca 3 ganger pr. dag. I alle fall i følge serveringen på sykehus og hoteller og institusjoner, ikke medregnet kaffe på ettermiddagen. Det vil si at et menneske ca spiser 3 ganger 365 dager (ikke medregnet skuddår) = 1.095 ganger i løpet av et år. Hvis dette gjennomsnittsmennesket spiser ca dette og blir 80 år gammelt, sånn for enkelhets skyld, vil det si at dette mennesket har spist 87.600 måltider ca i løpet av et helt liv.

Fy faen, for en jævla mengde mat! Og maten må jo ut igjen, ikke sant? De fleste med normal mage, de går på dass minst en gang for dagen, som blir 365 ganger i året, som blir 29.000 ganger i løpet av et liv, ikke medregnet farrang eller matforgiftninger. Å pisse gjør man litt oftere, kanskje tre ganger for dagen – fire hvis man drikker mer og fem-seks ganger, kanskje, hvis man har pimpet kaffe. I gjennomsnitt kan vi si at et menneske pisser fire ganger om dagen, noe som blir 1.460 ganger i løpet av et år, som igjen blir ca 116.800 ganger i løpet av et liv. Pissprat?

Man må gå ut ifra at et menneske sover hver natt – noe som betyr at mennesket sover 365 ganger i løpet av et år. Og hvis vi holder oss til 80 år gammel, så sover dette mennesket 29.200 ganger i løpet av et liv, ikke medregnet ettermiddagsdupper og eventuell rekreasjon på grunn av sykdom. Og heller ikke medregnet skuddår. Jeg gir faen i skuddår når jeg regner sånn, for skuddår er bare til bry. Særlig fordi jeg ikke er særlig glad i å regne.

Å sove er et instinkt. Å spise er også et instinkt. Kroppen sier ifra når vi må ha søvn, og når vi må ha mat. De fleste mennesker kjenner på kroppen når de trenger sex også. Noen forskere sier at mennesket har sex gjennomsnittlig 3 ganger i uka. Oftere i starten av et forhold, mindre på gamledager. Hvis et menneske driver på aktivt fra det er… skal vi si 20 og fram til 70 år, for å få et rundt tall, og strekker ut den gjennomsnittlige 3 ganger dagen fra disse årene (det blir helt sikkert rævgæli feil, men jeg er som sagt ikke så glad i å regne), så blir dette aktivt seksuelt i 50 år. Skulle ikke dette bli 2.600 uker? og hvis mennesket gjennomsnittlig har sex 3 ganger i uka, blir dette ca 7.800 ganger i løpet av et helt liv. Kanskje. Ikke medregnet onanering…

Det mest naturlige som finnes i livet, det er å bli født. Skal vi gå ut ifra et gjennomsnittsmenneske, så blir dette mennesket født… 1 gang i løpet av et liv. Dette gjelder også det andre som er mest naturlig i hele verden, nemlig å dø. Et gjennomsnittsmenneske dør faktisk bare 1 gang i løpet av et liv, også. Ikke medregnet verken skuddår eller nær-døden-opplevelser.

Når man ser på alle disse regnestykkene av ren naturlighet gjennom et 80 år langt liv, hvordan kan da moralistene forsvare at det er mer naturlig å bli født og å dø, i forhold til å nyte sex, som vi gjør så mange ganger i løpet av livet? Like naturlig som å spise og sove, som vi gjør enda oftere…

Hva skal til for å få dem til å skjønne dette, da?