Mennesket: De første årene

De færreste tror fullt og fast på historien om Adam & Eva og at jorden ble skapt bare noen tusen år siden.

For ca 8 millioner år siden klatret Ramapithecus ned fra trærne og reiste seg på to. Dette er antageligvis det første mennesket… selv om likheten med dagens mennesker ikke akkurat er slående.
5 millioner senere er det Australopithecus som hersker og forskjellen mellom kjønnene blir mer synelig, med kvinnenes brede hofter og mindre hårvekst.

Først for 350.000 år siden flyttet de første menneskene inn i permanente boliger, huler, og de første antydninger til ett samfunn begynner å vise seg.

For 75.000 år siden er det neandertalene som er det ledende mennesket. Neandertalene er dyktige jegere, de tar seg av hverandre, men med begrensede kunnskaper om det meste, er det ingen hurtigvoksende rase.
Kvinnene er i mindretall for dødeligheten under fødsler er høy, bare ett av fem barn overlever de første leveårene og gjennomsnittelig levealder ligger rundt 30 år.

8000f.kr begynner mennesket med gårdsdrift.
Det er fra denne tiden utrykket ” menn kommer aldri til å forstå seg på kvinner” skriver seg fra.
Kvinner kunne plutselig føde barn ingen forsto hvordan det egentlig hadde seg, men man antok at det var inngripen fra noen guder.
Dessuten, hvordan kunne kvinner blø hver måned uten å ta noen skade av det? Disse tingene gjorde at mannen fryktet kvinnen og gjorde sitt beste for at hun skulle være fornøyd.

Man tror at for ca 5500 år siden begynte mennesket å se sammenhengen mellom sex, graviditet & fødsler.
Kanskje så man at dersom man hadde en flokk med hun dyr for seg selv, fikk ingen av de avkom før de ble satt sammen med en viril hanne?
Det at mannen forsto sammenhengen gjorde samtidig at han følte at han forsto kvinnen bedre. Han skaffet maten, HAN laget barna…. Og med ett ble ikke kvinnen lenger sett på som en guddommelig skapning.
Fra det tidspunkt og frem til nå har kvinnen i de fleste samfunn hatt en underordnet rolle i forhold til mannen.

Så kan man jo si at det er veldig bra at mye har endret seg siden den gang…